Thuận Bắc gieo trồng gần 1.100 ha cây trồng vụ mùa

Căn cứ trên cơ sở nguồn nước hiện có, toàn huyện Thuận Bắc xuống giống vụ mùa với tổng diện tích gần 1.100 ha cây trồng các loại; trong đó, cây lúa 896 ha, tập trung chủ yếu ở những vùng tưới thuộc hệ thống kênh Bắc và một số khu vực quanh hồ Sông Trâu, hồ Bà Râu; 123 ha cây màu và cây ăn quả được bố trí tại những nơi không chủ động nước; tổ chức chuyển đổi 20 ha cây trồng cạn ứng phó với hạn.

Để sản xuất đạt kết quả cao, ngành Nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân ưu tiên lựa chọn các loại giống chống chịu tốt với sâu bệnh, giống ngắn ngày dễ chăm sóc. Đồng thời, giao cho Trạm Thủy nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật điều tiết nước đảm bảo xuyên suốt mùa vụ, thực hiện kịp thời các biện pháp phòng trừ sâu bệnh; hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” để tăng cao năng suất lúa. Huyện phấn đấu đến ngày 5-10, hoàn thành gieo sạ đối với cây lúa; các loại cây trồng khác tuỳ vào điều kiện từng địa phương xuống giống phù hợp.

Nông dân xã Lợi Hải (Thuận Bắc) chăm sóc lúa vụ mùa.