Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh diễn tập “Chỉ huy tham mưu một bên hai cấp” trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2021

Trong hai ngày 27 và 28-9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức diễn tập “Chỉ huy tham mưu một bên hai cấp” trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2021.

Cuộc diễn tập trải qua 2 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Qua các nội dung huấn luyện trong từng giai đoạn, khung tập cơ quan, chỉ huy các phòng ban, các vai tập đã thực hiện đúng quy trình, nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong từng tình huống.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2021

Qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ chỉ huy, chỉ đạo, điều hành của người chỉ huy; bồi dưỡng năng lực công tác tham mưu tác chiến, soạn thảo các văn kiện cho người chỉ huy và động tác thực hành của cơ quan trong thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hành tác chiến phòng thủ; đồng thời qua diễn tập tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quyết tâm và các kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao.