Hiệu quả từ mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa ở xã Phước Chính

Từ năm 2020, UBND huyện Bác Ái đã triển khai Đề án xây dựng cánh đồng lớn (CĐL) sản xuất lúa tại xã Phước Chính gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, qua đánh giá mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả rất khả quan.

Đề án nhằm mục đích chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch đồng bộ, hợp lý hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, liên kết sản xuất, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất góp phần làm giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn với giá trị cao, giúp tăng thu nhập, giảm nghèo tại địa phương. Đề án được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2020 đến năm 2022) với diện tích 102,5 ha, chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện từ vụ hè - thu năm 2020 với diện tích 30 ha; giai đoạn 2 thực hiện từ tháng 7-2020 đến tháng 6-2021 với diện tích 30 ha; giai đoạn 3 thực hiện từ tháng 7-2021 đến năm 2022 với diện tích 42,5 ha.

Niềm vui của anh Chamaléa Thu ở thôn Suối Khô, xã Phước Chính trên cánh đồng lớn.

Để nông dân đồng thuận và tham gia mô hình, cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con thực hiện. Qua hơn một năm triển khai mô hình đã sản xuất được 3 vụ, hiệu quả bước đầu mang lại rất khả quan. Từ 11 hộ với diện tích 4,6 ha ban đầu, đến nay đã tăng lên 56 hộ với diện tích 23 ha, năng suất bình quân đạt 5,5-6 tấn/ha.

Trước đây gia đình anh Chamaléa Thu ở thôn Suối Khô, xã Phước Chính có 11 khoanh ruộng nhỏ dùng để trồng lúa, do tập quán sản xuất manh mún và chưa nắm bắt kỹ thuật trong canh tác nên năng suất không cao. Sau khi được xã tuyên truyền, vận động bà con dồn điền, đổi thửa, tập trung sản xuất trên một CĐL thì gia đình anh rất đồng thuận với chủ trương này. Từ 11 khoanh ruộng nhỏ, nay anh Thu đã có ruộng lúa rộng 5 sào. Vụ hè - thu năm nay, nhờ thời tiết khá thuận lợi nên lúa của gia đình anh Thu và bà con tham gia mô hình CĐL phát triển tốt, đạt năng suất cao. Anh Thu phấn khởi chia sẻ: Trước đây mình sản xuất theo kiểu truyền thống năng suất lúa chỉ từ 3-4 tạ/sào. Từ ngày chuyển sang mô hình CĐL các hộ cùng áp dụng một giống lúa, cùng quy trình canh tác và được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật bón phân, phun thuốc nên năng suất lúa đạt cao hơn nhiều so với cách làm trước đây, trung bình đạt từ 5,5-6 tạ/sào, giá bán từ 5.200-5.400 đồng/kg nên bà con rất phấn khởi.

Ông Quảng Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Phước Chính, cho biết: Từ khi triển khai mô hình CĐL sản xuất lúa trên địa bàn xã đến nay cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình mang lại, qua đó giúp bà con nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích CĐL lên 30 ha nhằm góp phần thực hiện thành công Đề án và từng bước cải thiện cuộc sống cho người dân.