Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2021

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, tổng lượng mưa trong các tháng 8 đến tháng 12-2021 ở mức xấp xỉ đến thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; vùng ven biển ở mức 500-850 mm, vùng núi tại trạm Tân Mỹ lượng mưa từ 500-940 mm, số ngày mưa ở mức 40-60 ngày, vùng núi khu vực giáp Lâm Đồng, Khánh Hòa ở mức 850-1500 mm.

Trong tháng 11 và nửa đầu tháng 12 khả năng có mưa to trong thời gian ngắn, cần đề phòng có lũ lớn, ngập úng vùng trũng thấp thời gian này. Từ tháng 9 đến tháng 10-2021, mực nước trên các sông suối trên địa bàn tỉnh chủ yếu ít biến đổi đến dao động nhỏ, xen kẽ xuất hiện lũ báo động 1 đến báo động 2. Tháng 11, tháng 12 khả năng có lũ báo động 2 đến báo động 3. Một số vùng trũng thấp cần đề phòng ngập úng thời kỳ nửa cuối tháng 11, đầu tháng 12-2021.

Về tình hình nguồn nước, tính đến ngày 9-9, tổng dung tích 21 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh hiện còn 62,89/194,49 triệu m3 đạt 32,34% dung tích thiết kế; lượng nước chứa tại hồ Đơn Dương 111,44/165 triệu m3 đạt 67,54% dung tích thiết kế, lưu lượng nước vào hồ là 60,23 m3/s và lưu lượng xả qua nhà máy là 23,79 m3/s.

Căn cứ dự báo tình hình khí tượng, thủy văn, nguồn nước trữ tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh và hồ Đơn Dương hiện tại, UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ mùa năm 2021 với 2 phương án theo đề xuất của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Cụ thể, phương án 1: Trong điều kiện tháng 9-2021 trên địa bàn tỉnh không mưa, các hồ không có lượng nước đến bổ sung; nguồn nước trữ hiện tại của hồ Đơn Dương và Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ thì sẽ điều tiết nước phục vụ sản xuất tại khu tưới của các hồ chứa (trừ hồ Phước Nhơn, CK7, Tà Ranh, Bầu Zôn, Ông Kinh, Bà Râu), khu tưới của hệ thống Sông Pha, Nha Trinh - Lâm Cấm, Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và một số vùng thuộc khu tưới hồ, đập nhỏ do huyện quản lý. Kế hoạch gieo trồng cây hằng năm trong vụ mùa 2021 với diện tích là 22.134,8 ha (lúa 12.449,8 ha; màu 9.685ha).

Phương án 2: Trong điều kiện tháng 9-2021 trên địa bàn tỉnh có mưa, dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt trên 50% dung tích thiết kế; nguồn nước trữ hiện tại của hồ Đơn Dương và Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ thì sẽ điều tiết nước phục vụ sản xuất tại khu tưới của hồ chứa, khu tưới của hệ thống Sông Pha, Nha Trinh - Lâm Cấm và Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và một số vùng thuộc khu tưới hồ, đập nhỏ do huyện quản lý, với diện tích là 25.949 ha (lúa 14.965,7 ha; màu 10.983,3 ha).

Để triển khai chủ động các phương án sản xuất vụ mùa năm 2021, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện gieo trồng đúng khung lịch thời vụ và cơ cấu giống vụ Mùa năm 2021. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác dự tính, dự báo các đối tượng sinh vật gây hại trên cây trồng và có hướng dẫn kịp thời; thanh tra, kiểm tra sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh giống, vật tư sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch sản xuất cánh đồng lớn đạt kết quả tốt; hướng dẫn nông dân áp dụng kịp thời các biện pháp “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”,... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân biết, tiếp cận; sử dụng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng đã được Sở NN&PTNT chuyển giao để chủ động đăng ký thực hiện chuyển đổi cây trồng vụ mùa phù hợp với điều kiện tại địa phương. Đồng thời, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, đại lý thu mua nông sản trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ bà con nông dân trong việc cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản; phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp hướng dẫn, khuyến cáo Nhân dân tổ chức xuống giống tập trung, đồng loạt, dứt điểm từng khu vực, xứ đồng theo lịch thời vụ. Đối với những vùng trũng, cuối kênh thường bị ngập úng khi xuất hiện lũ hoặc những khu vực thu hoạch vụ hè - thu muộn không kịp xuống giống vụ mùa năm 2021, có thể chuyển sang gieo trồng vụ đông - xuân 2021-2022 sớm để đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tiếp tục theo dõi tình hình khí hậu, thời tiết, lượng mưa trong thời gian tới, đồng thời thường xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thống nhất kế hoạch cấp nước từ nay đến cuối năm 2021 để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, phù hợp theo từng thời điểm. Quán triệt đến từng địa phương cụ thể về khả năng đảm bảo của nguồn nước, không sản xuất diện tích vượt quá năng lực phục vụ của công trình thủy lợi, chuyển đổi vụ mùa tại những nơi có khả năng thiếu nước. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với lịch sản xuất, cụ thể đến từng khu vực, xứ đồng, tránh lãng phí nguồn nước...