Bộ Y tế triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19

Ngày 13-9, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngoài thông tin về Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, Bộ Y tế còn hướng dẫn, chỉ đạo ngành Y tế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số lĩnh vực công tác liên quan: Bảo đảm oxy y tế phục vụ điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19; báo cáo nhu cầu và vận hành hệ thống cung cấp oxy của Trung tâm hồi sức cấp cứu; báo cáo thực trạng và kế hoạch bảo đảm cung cấp oxy y tế tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trực thuộc Sở Y tế.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh ta.

Thông tin về năng lực sản xuất và sử dụng an toàn oxy y tế tại Việt Nam; năng lực và khả năng vận chuyển, cung cấp oxy y tế cho các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 ở địa phương. Ngoài ra, BỘ Y tế còn hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý và điều phối oxy y tế; hướng dẫn công tác đầu tư, mua sắm thiết bị chứa oxy và oxy tế tại trung ương và địa phương.