Đẩy mạnh việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Việc cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID), nhằm tạo điều kiện giúp người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân và ứng dụng VssID, thời gian qua, BHXH tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền triển khai đăng ký giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID. Tính đến ngày 23-8, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 35.605 hồ sơ hợp lệ được phê duyệt, đạt 28,6%; thấp hơn chỉ tiêu chung toàn quốc khoảng 30%. Thực hiện Công văn số 2578/BHXH-TT của BHXH Việt Nam về việc đẩy mạnh truyền thông ứng dụng VssID, đồng thời có những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy việc sử dụng ứng dụng VssID trên phạm vi toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao trong năm 2021. Hiện nay, BHXH tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; người tham gia BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp; người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường nghề, cao đẳng, đại học; người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Thông qua truyền thông giúp cho người dân nắm bắt được ý nghĩa thiết thực, vượt trội của ứng dụng VssID, giúp người tham gia BHXH, BHTN, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách. Tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã thành lập Tổ hướng dẫn cài đặt VssID và giao chỉ tiêu cài đặt VssID cho BHXH các huyện, các Tổ công tác của BHXH tỉnh, các đại lý thu, chi theo từng nhóm đối tượng... Các tổ triển khai tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt VssID chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phương án, cách thức tiếp cận từng nhóm người tham gia để hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID đảm bảo tiến độ thực hiện theo chỉ tiêu được giao mà vẫn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến dịch COVID-19. Chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tạo thuận lợi trong việc truyền thông về công tác triển khai ứng dụng VssID. Cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, video clip hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nếu có yêu cầu. Hỗ trợ người dân đăng ký cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID. Thường xuyên theo dõi việc triển khai, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện để tiếp tục có biện pháp triển khai hiệu quả, sâu rộng ứng dụng VssID - BHXH số trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về cài ứng dụng VssID - BHXH số được giao.

Ông Mạc Thanh Giang, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: VssID là một ứng dụng trên điện thoại thông minh phục vụ người tham gia các loại hình bảo hiểm của BHXH Việt Nam. Ứng dụng VssID thường xuyên được nâng cấp, hoàn thiện nhằm cung cấp ngày càng nhiều các tính năng, tiện ích, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm. Việc triển khai ứng dụng VssID là một bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng Chính phủ số, quốc gia số, đồng thời thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH.