Hỗ trợ thực phẩm phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu V, chiều ngày 10-9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập đoàn công tác vận chuyển 3,5 tấn cá với tổng kinh phí 150 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Quân khu 5 để hỗ trợ cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 TP.Hồ Chí Minh thêm nguồn thực phẩm phục vụ công tác phòng, chống COVID-19. Theo kế hoạch, sáng ngày 11-9 đoàn sẽ xuất phát vào TP. Hồ Chí Minh để bàn giao số thực phẩm trên.

Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ vận chuyển thực phẩm vào TP.Hồ Chí Minh để góp phần phòng, chống dịch COVID-19.