Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án 515

Ngày 17-6, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020 (Đề án 515).

Với phương châm “còn thông tin về liệt sỹ, một liệt sỹ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, giai đoạn 2013-2020, Ban chỉ đạo 515 Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong và ngoài quân đội tiến hành xác minh, khảo sát, tìm kiếm, quy tập trên địa bàn Quân khu được 2.425 hài cốt liệt sỹ; trong đó, ở nước Lào và Campuchia 542 hài cốt liệt sỹ. Tất cả mộ liệt sỹ sau khi cất bốc đều được lập hồ sơ quản lý và lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm AND theo quy định. Tại Ninh Thuận, bám sát chỉ đạo của Quân khu 5, trong giai đoạn 2013-2020, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 146 mộ liệt sĩ có hài cốt trên địa bàn. Các đơn vị chức năng tỉnh phối hợp với các đơn vị quân đội và các tỉnh tiến hành thu thập thông tin, nhập dữ liệu danh sách lên hệ thống quản lý phần mềm của 3.686 liệt sĩ trên địa bàn tỉnh bao gồm địa danh chôn cất liệt sĩ, thời gian chôn cất, vị trí chôn cất ban đầu, đơn vị chiến đấu, tình huống hy sinh, thời gian hy sinh, thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh; xác minh, kết nối các dữ liệu, tư liệu lịch sử chiến tranh của địa phương để kết luận tính xác thực của mộ liệt sĩ. Đến nay đã có 65/65 xã, phường, thị trấn và 7/7 huyện, thành phố hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS cấp xã, cấp huyện, đang tiến hành công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS cấp tỉnh. Kiểm đếm, lập danh sách liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý, kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập HCLS ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) cơ bản đúng kế hoạch đã xác định.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đề nghị Ban chỉ đạo 515 quốc gia và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị, địa phương sớm cung cấp danh sách, thông tin và sơ đồ mộ chí của liệt sỹ hi sinh trên địa bàn để các tỉnh có cơ sở hoàn thiện hồ sơ liệt sỹ. Đồng thời, triển khai đường truyền Internet nội bộ ngành Chính sách để các địa phương cập nhật, kết nối dữ liệu thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ, từ đó, quản lý các hồ sơ, danh sách liệt sỹ, quân nhân từ trần, mất thông tin, mất tích từ các cuộc chiến tranh.