Phấn đấu đến năm 2025 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 65%

Ngày 20-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2468/KH-UBND về việc xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đến năm 2025, tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%,

Theo đó, mục tiêu chung kế hoạch đặt ra nhằm tập trung chỉ đạo duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các trường học đạt chuẩn quốc gia; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia phấn đấu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2014 và phấn đấu đạt mức độ 2 vào năm 2024.

Giờ học môn Tin học của thầy và trò Trường THCS Trần Phú (Tp.Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: V.Nỷ

Lộ trình thực hiện đến năm 2025, ở bậc học giáo dục phổ thông sẽ phấn đấu đạt 154/218 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 70,06% (dự kiến vượt 5,06% so với kế hoạch, trong đó có 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). Ở bậc giáo dục mầm non sẽ có trường đạt chuẩn quốc gia 34/95 đạt 35,8% (dự kiến vượt 5,8% so với kế hoạch, trong đó có 7 trường đạt mức độ 2).

Trên cơ sở mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục bám sát các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu tại kế hoạch này, chương trình xây dựng nông thôn mới và tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương để ban hành kế hoạch với những giải pháp phù hợp thực hiện thành công việc công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.