Tin vắn

Ngày 28-5, Hội Khuyến học huyện Thuận Bắc tổ chức đại hội điểm tại Hội Khuyến học xã Lợi Hải.

Đại hội đã đánh giá công tác khuyến học nhiệm kỳ 2016-2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; bầu BCH mới gồm 13 thành viên có đầy đủ các phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới. Bầu 3 đại biểu vào Ban kiểm tra và bầu 9 đại biểu dự đại hội cấp trên theo đúng quy định. Nhân dịp này Hội Khuyến học tỉnh đã trao 10 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Khuyến học tỉnh trao 10 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.