Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án “Giao hưởng rừng xanh”

Ngày 26-2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp và Quỹ Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Sống bền vững đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác triển khai dự án “Forest Symphony – Giao hưởng rừng xanh”.

Theo đó, Dự án “Forest Symphony – Giao hưởng rừng xanh” bao gồm các nội dung: Triển khai các dự án phát triển rừng (trồng mới, trồng nâng cấp, xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung và trồng cây phân tán); triển khai các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của mô hình trồng rừng, phục hồi rừng, mô hình tái sinh rừng bằng “Bom hạt giống”, các mô hình sinh kế cộng đồng, các mô hình bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm tại tỉnh; triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về rừng và bảo vệ rừng. Quỹ Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Sống bền vững sẽ tài trợ 75% tổng kinh phí thực hiện các hoạt động của dự án; 25% còn lại là vốn đối ứng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Sống bền vững
ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác triển khai dự án “Forest Symphony – Giao hưởng rừng xanh”.

Theo đồng chí Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc thực hiện Dự án “Forest Symphony – Giao hưởng rừng xanh” không chỉ kết nối cộng đồng tham gia vào quá trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng mà còn giúp tăng nhận thức của cộng đồng về vai trò của rừng và giúp cộng đồng sống hoà hợp với thiên nhiên; tăng diện tích có rừng, phát huy tối đa khả năng phòng hộ của rừng như: chắn gió, cát bay, phòng hộ đầu nguồn, đảm bảo nguồn nước ngầm; hỗ trợ và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng sống ở vùng giáp ranh lâm phận… Đến thời điểm hiện tại, Quỹ Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Sống bền vững đã kêu gọi xã hội hoá trên 1,6 tỷ đồng để thực hiện Dự án.