Lan tỏa phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Triển khai thực hiện phong trào thi dua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, đến nay đã trở thành một phong trào sâu rộng, thu hút được sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức và tầng lớp Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm trung bình 1,92%/năm, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương.

Trong thực hiện phong trào thi đua đã có nhiều phong trào được triển khai, nhiều cách làm hay, thiết thực và hiệu quả đã giúp cho người nghèo, hộ nghèo, hộ thuộc diện khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, không bị bỏ lại phía sau trong phát triển KT-XH ở địa phương. Nhiều mô hình giảm nghèo có hiệu quả, cách làm hay được nhân rộng; các phong trào giúp nhau trong dòng tộc, cộng đồng dân cư được triển khai thực hiện nhằm giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Nhiều gương điển hình khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo về mặt đời sống, phát triển sản xuất. Từ nguồn vận động Quỹ "Vì người nghèo” các cấp đã thực hiện hỗ trợ 685 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền hơn 24,28 tỷ đồng, sửa chữa 68 căn nhà với số tiền 965 triệu đồng, hỗ trợ tiền xây nhà theo Quyết định số 33/QĐ-TTg, Quyết định số 48/QĐ-TTg là 979 căn với số tiền 4,89 tỷ đồng. Triển khai Đề án 406/ĐA hỗ trợ bò cái giống sinh sản cho hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bác Ái với hoạt động hỗ trợ 1.000 con bò cho 1.050 hộ với tổng kinh phí vận động là 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng năm từ nguồn quỹ vận động được, đã chăm lo, hỗ trợ về đời sống thiết yếu cho người nghèo, nhiều loại hình hỗ trợ đa dạng được thực hiện như hỗ trợ quà tết, tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)… với tổng số tiền hỗ trợ trên 21 tỷ đồng.

Chợ Nhân đạo, một trong những hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, kịp thời chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo bị ảnh hưởng
đại dịch COVID-19. Ảnh: Mỹ Dung

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động triển khai, đánh giá nguyên nhân nghèo và nhu cầu hỗ trợ, tập trung các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo có phụ nữ là chủ hộ. Phân công thành viên hội tham gia đỡ đầu với chỉ tiêu phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn giúp 1-2 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo/năm. Tích cực triển khai vay vốn từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội và các ngân hàng khác với tổng dư nợ giai đoạn 2016-2020 là 1.020,4 tỷ đồng cho 50.113 lượt hộ vay, giúp 286 hộ phụ nữ thoát nghèo. Giới thiệu việc làm cho 6.737 lao động nữ và 221 người tham gia xuất khẩu lao động. Mở 108 lớp hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp với 3.390 học viên. Bên cạnh đó, nhiều phong trào, mô hình được triển khai rộng rãi trong các cấp Hội phát động phong trào tương thân, tương ái, phụ nữ giúp nhau thoát nghèo và tăng thu nhập. Hay Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai xây dựng dựng qũy hội để tạo nguồn vốn tại chỗ, giúp hội viên vay không lãi hoặc lãi suất thấp để giải quyết khó khăn, ổn định đời sống. Đến nay có 97% chi hội và 100% Hội cơ sở có quỹ hội, số dư hiện nay là 2,47 tỷ đồng, giải quyết xoay vốn cho trên 10.000 lượt hội viên được vay vốn không lãi, giúp hội viên ổn định cuộc sống. Đã phát động và thực hiện hỗ trợ được 218 căn nhà cho hội viên có khó khăn về nhà ở với kinh phí gần 2,7 tỷ đồng. Đã giảm được 267 hộ nghèo là hội viên Hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua, với sự chung sức, đồng hành hỗ trợ, trong giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm giảm được 1,92% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ năm 2016 là 14,93% xuống còn 5,33% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) trên tổng số hộ DTTS giảm từ 38,77% đầu năm 2016 xuống còn 16,18% cuối năm 2020. Bình quân mỗi năm giảm 4,52%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra bình quân mỗi năm giảm 3-4% tỷ lệ hộ nghèo DTTS trên tổng số hộ DTTS). Riêng huyện nghèo 30a (Bác Ái) giảm bình quân 6,01%/năm, vượt 150% kế hoạch. Các chỉ tiêu khác được đảm bảo như 100% số cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp được tập huấn nâng cao năng lực; 100% người nghèo, người DTTS sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, người sinh sống tại vùng KT-XH đặc biệt khó khăn được cấp thẻ BHYT miễn phí; 100% hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia mua BHYT; 100% hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện theo quy định; 100% đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện đầy đủ. Cơ sở hạ tầng vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được cải thiện, 100% các xã thuộc Chương trình 135 đều có trường tiểu học, trung học cơ sở, điện sinh hoạt, đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã có trạm y tế, đảm bảo thực hiện công tác vệ sinh phòng dịch, khám chữa bệnh thông thường.

Phát huy các thành quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; xác định giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ trong tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện. Phấn đấu đảm bảo là một trong bốn phong trào trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới.