Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 22-1, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có hơn 8.000 đại biểu là cán bộ Mặt trận, đoàn thể tham gia công tác bầu cử từ Trung ương đến địa phương trên cả nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm của tỉnh ta, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, các đại biểu được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt 3 chuyên đề: Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác hiệp thương của MTTQ Việt Nam; tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của MTTQ Việt Nam các cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng chí đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan trên cơ sở các nội dung được quán triệt, cần tập trung nghiên cứu tài liệu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, vấn đề mới liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử và khẩn trương cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo theo đúng kế hoạch, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.