Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng hoa Cát Tường trong nhà lưới

Ngày 22-1, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm mô hình trồng hoa Cát Tường trong nhà lưới tại Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

Mô hình trồng hoa Cát Tường trong nhà lưới là mô hình mới lần đầu thực hiện tại Ninh Thuận, do Công ty TNHH Linh Đan (Ninh Thuận) phối hợp với Công ty TNHH Sakata (Nhật Bản) triển khai trồng thử nghiệm trên diện tích 400 m2, với 10.000 cây giống hoa Cát Tường dòng cánh đơn trong nhà lưới, ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Kết quả, sau hơn 2,5 tháng trồng, cây phát triển rất tốt, cho ra đều nụ, nhiều màu sắc đẹp, thời gian ra hoa nhanh hơn hoa từng trồng tại Lâm Đồng; cây có khả năng phát triển phù hợp với điều kiện khí hậu, canh tác tại Ninh Thuận; cho lợi nhuận cao, với giá bán khoảng 80 ngàn đồng/kg, thu lãi khoảng 40 triệu đồng. Từ thành công của mô hình, trong thời gian tới, các Doanh nghiệp sẽ tiếp tục nhân rộng ra 5-6 mô hình cho các hộ dân tham gia, nắm bắt quy trình canh tác.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình
trồng hoa Cát Tường trong nhà lưới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý tưởng, cách làm và tính hiệu quả của mô hình; đề nghị các doanh nghiệp tham gia mô hình cần phát huy, tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, chuẩn hóa quy trình để sớm nhân rộng mô hình cho nông dân địa phương có thể áp dụng sản xuất trong thực tiễn; đồng thời có chính sách hỗ trợ người dân từ kỹ thuật, vốn, giống để tham gia tích cực, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần có sự quảng bá thương hiệu, tăng tính liên kết từ khâu áp dụng khoa học, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để phát triển bền vững, qua đó mở ra hướng phát triển mới và khẳng định được thế mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Ninh Thuận.