Thuận Nam: Triển khai nhiệm vụ tháng 2-2021

Ngày 22-1, UBND huyện Thuận Nam họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 1, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 2-2021.

Trong tháng 1, UBND huyện đã tập trung thực hiện đạt một số kết quả: Hoàn thành gieo cấy vụ đông-xuân 2020-2021, với tổng diện tích 2.197 ha, đạt 93% so kế hoạch; sản lượng khai thác thuỷ sản ước đạt 2.130 tấn, đạt 101,1% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng đạt 35,5 tỷ đồng, tăng 20,38% so với tháng cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8,5 tỷ đồng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách.

Toàn cảnh huyện Thuận Nam tổ chức hội nghị triển khai tình hình kinh tế-xã hội tháng 2-2021.

Trong tháng 2, UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể, trọng tâm, đột phá để triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2021; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ giao quân năm 2021 đạt chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng..