Công đoàn viên chức tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 19-1, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm qua, CĐVC tỉnh chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động thông qua nhiều hoạt động thiết thực: Ủng hộ 143 triệu đồng vào nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn”; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ 31 trường hợp là con của đoàn viên công đoàn bị khuyết tật; đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 23 triệu đồng; ủng hộ trên 30 triệu đồng cho thôn Văn Lâm 3 trong thời gian cách ly phòng, chống dịch… Trong năm đã kết nạp mới 18 đoàn viên; đến nay, CĐVC tỉnh hiện có 73 CĐCS, với 3.309 đoàn viên.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” năm 2021, CĐVC các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, triển khai có hiệu quả các phong trào, nâng cao hiệu quả việc sử dụng tài chính công đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân viên chức, lao động và công đoàn, từng bước nâng cao vị thế, vai trò của các công đoàn các cơ quan, đơn vị trong tình hình mới. Phấn đấu cuối năm 2021 giới thiệu 73 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; vận động 120 triệu đồng ủng hộ quỹ Mái ấm công đoàn…

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã trao bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 3 cá nhân; Kỷ niệm chương cho 46 cá nhân; Bằng khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020; Cờ thi đua năm 2020 cho 2 tập thể…