Phước Thuận: Đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Sự kiện thảm sát làng Vạn Phước năm 1946”

Ngày 20-1, UBND xã Phước Thuận (Ninh Phước) tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh “Sự kiện thảm sát làng Vạn Phước năm 1946”. Đến dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và đông đảo người dân địa phương.

Xã Phước Thuận có truyền thống cách mạng, trong đó thôn Vạn Phước là nơi che chở, nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Vào ngày 24-7-1946, tại đình làng Vạn Phước, bà con đồng loạt nổi dậy diệt ác, phá tề, giành chính quyền về tay Nhân dân. Để gỡ lại thế bị động và trấn an tinh thần bọn tề, điệp, ngày 17-7-1946, thực dân Pháp kéo quân đến bao vây, khủng bố làng Vạn Phước, cướp của và giết hại 49 người dân vô tội, hàng trăm người bị thương, hơn 30 ngôi nhà đã bị đốt cháy.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể Thao và Du lịch và lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước trao Bằng xếp hạng
di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh “Sự kiện thảm sát làng Vạn Phước năm 1946.

Sự kiện lịch sử thảm sát 49 người dân vô tội để lại nỗi đau thương vô hạn cho đồng bào và thân nhân những người đã khuất, khẳng định tinh thần đấu tranh cách mạng kiên trung của Nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Để bảo tồn và phát huy truyền thống yêu nước, biến mất mát đau thương thành hành động cách mạng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát huy giá trị di tích lịch sử trên địa bàn xã Phước Thuận nói riêng và huyện Ninh Phước nói chung, ngày 17-12-2020, UBND tỉnh ra Quyết định số 2215/QĐ-UBND cấp Bằng xếp hạng “Sự kiện thảm sát làng Vạn Phước năm 1946” là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.