Tập huấn công tác phòng, chống ma túy, mại dâm

Ngày 24-12, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2020 cho hơn 60 đại biểu là cán bộ, công chức, cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ở hai huyện Ninh Hải và Thuận Bắc.

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về thực trạng ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh; triển khai một số văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán người trở về… Qua đó, nhằm trang bị các kiến thức cơ bản để đội ngũ cán bộ, công chức và cộng tác viên nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại địa phương được hiệu quả hơn.

 Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đang triển khai các nội dung về phòng chống ma túy, mại dâm tại buổi tập huấn.