Nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài

Dù còn khó khăn, hạn chế, song năm 2020, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), thu hút và huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Bằng việc đa dạng các hình thức tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền, Hội Khuyến học các cấp đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về tầm quan trọng, vai trò của công tác KHKT, xây dựng XHHT, từ đó tích cực phát huy tinh thần tự học; chăm lo, dạy bảo con cháu và triển khai có hiệu quả các mô hình học tập… góp phần khơi dậy và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KHKT. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã thu hút 117.012 hội viên tham gia công tác KHKT, chiếm 19,66% dân số toàn tỉnh, sinh hoạt tại 1.171 chi hội; có 75.406/158.069 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, đạt 47,7%; 227/459 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, đạt 49,46%; 300/395 cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt 75,95% và 223/286 đơn vị được công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập”, đạt 77,97%. Cùng với các mô hình học tập nói trên, nhằm giúp người dân nâng cao trình độ, hiểu biết, Hội Khuyến học các cấp còn tích cực phối hợp với ngành Giáo dục, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh củng cố, nâng cao hoạt động của 65 Trung tâm học tập cộng đồng, qua đó đã mở được 298 lớp với 20.060 lượt học viên đến tiếp thu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp thu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, nâng cao kỹ năng sống theo phương châm “cần gì học nấy”.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh. Ảnh: L.Anh

Xác định công tác vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào KHKT ngày càng phát triển, Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở triển khai linh hoạt, đồng bộ nhiều cách làm sáng tạo, thu hút các nguồn lực đầu tư cho công tác KHKT. Trong năm, toàn Hội đã vận động mới Quỹ Khuyến học trên 5 tỷ đồng, nâng tổng Quỹ lên trên 10,1 tỷ đồng. Trong đó, một số địa phương làm tốt công tác vận động Quỹ Khuyến học như Tp. Phan Rang - Tháp Chàm 2,3 tỷ đồng, Ninh Phước 1,3 tỷ đồng, Thuận Nam 1,8 tỷ đồng… Từ nguồn Quỹ này, các cấp Hội đã khen thưởng và cấp học bổng 28.346 suất với số tiền trên 5 tỷ đồng. Trong đó, riêng Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các đơn vị trao tặng 767 suất trị giá 734,4 triệu đồng. Cùng với học bổng, quà tặng, các cấp Hội còn tham gia thực hiện tốt công tác vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, vận động các em bỏ học trở lại trường, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Các chi hội khuyến học nhà trường phối hợp với Ban Giám hiệu, các tổ chức, đoàn thể, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm phụ đạo học sinh yếu - kém, bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ học sinh nghèo vươn lên trong học tập để có tương lai tươi sáng.

Nhìn chung, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở nên công tác KHKT, xây dựng XHHT thời gian qua có bước phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, khơi dậy truyền thống hiếu học trong cộng đồng dân cư. Để công tác KHKT, xây dựng XHHT ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, trong năm 2021, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học. Cùng với đó, các cấp Hội triển khai hiệu quả các mô hình học tập; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động tham mưu, phấn đấu vận động Quỹ Khuyến học bình quân trên 16.000 đồng/người/năm.