Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tập huấn quân sự năm 2021

* Ngày 15-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn quân sự năm 2021 cho 98 đồng chí là Đồn trưởng, Hải đội trưởng, Chính trị viên phó, cán bộ cấp đội các Đồn Biên phòng, Hải đội và cán bộ trực thuộc các phòng, ban Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nội dung tập huấn, gồm: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh; kỹ thuật bắn súng K54 và tiểu liên AK....Qua đợt tập huấn huấn nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị và khả năng vận dụng chiến thuật Biên phòng cho cán bộ cấp cơ sở; đồng thời thống nhất về nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện kỹ, chiến thuật làm cơ sở đề nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu đối với các đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu khai mạc tập huấn.