Đề cao vai trò giám sát của người dân trong thực hiện Chỉ thị về tổ chức Tết năm 2021

Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã thay mặt Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị 48-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2021.

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nêu rõ: “Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nêu rõ chỉ đạo về nội dung trên đối với các bộ, cơ quan, địa phương.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lên kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trong toàn hệ thống Mặt trận nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, của người có uy tín trong cộng đồng, tiếp thu ý kiến của đông đảo nhân dân, khẳng định vai trò trực tiếp của người dân trong việc giám sát thực hiện Chỉ thị, nghiêm túc chấp hành các quy định trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Hầu A Lềnh cho biết, việc cấm thăm, tặng quà nhau dưới mọi hình thức là một chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm, không phải chỉ riêng năm 2020. Tuy nhiên, năm nay, việc này càng cần thiết khi yếu tố thời điểm có phần đặc biệt hơn: Chuẩn bị diễn ra Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, đang kiện toàn tổ chức, làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Để thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, ông Hầu A Lềnh cho rằng, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người “có chức, có quyền” phải nâng cao tinh thần tự giác chấp hành hơn nữa. “Đây là yếu tố quan trọng nhất, bởi dù có giám sát đến đâu, có kiểm soát đến đâu, nhưng không tự giác sẽ cũng không làm được. Đó là yếu tố số một mà Mặt trận mong muốn cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị phải chấp hành”, ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Là kênh quan trọng góp phần phòng ngừa phát sinh tiêu cực, ý kiến của người dân luôn được Mặt trận và chính quyền các cấp lắng nghe để kịp thời có chỉ đạo, thay đổi phù hợp. Quá trình thực hiện Chỉ thị, khi có ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức Mặt trận các cấp có trách nhiệm phản ánh đến các cơ quan chức năng, trong đó có cấp ủy, chính quyền để tăng cường quản lý cán bộ. Từ đó, các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ, công khai thông tin, phản hồi cho người dân được biết.

Ông Hầu A Lềnh cho biết, qua quá trình giám sát, lắng nghe ý kiến nhân dân, đến nay, Mặt trận Tổ quốc cấp Trung ương chưa nhận được ý kiến nào phản ánh với đầy đủ cơ sở về việc tặng quà, nhận quà đối với một trường hợp cụ thể. “Nhưng dư luận nhân dân rõ ràng cũng có và điều đó cần phải được quan tâm. Nếu có cơ sở, Mặt trận Tổ quốc sẽ phản ánh đầy đủ đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để kiểm tra xem có không, nếu có sẽ xử lý theo quy định. Chúng tôi mong muốn những điều đó không xảy ra”, ông Hầu A Lềnh khẳng định.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, có nhiều hình thức triển khai khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị: “Những cơ quan thường xuyên tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp, với người đến liên hệ công việc, họ có thể thực hiện Chỉ thị bằng văn bản quán triệt, hoặc bằng các khẩu hiệu để nêu gương, các quy định được niêm yết tại cơ quan.

Ông Hầu A Lềnh cho biết, Mặt trận đã quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư trong cơ quan, tập thể Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, đơn vị, đầu mối của Mặt trận Tổ quốc ở cấp Trung ương và có văn bản quán triệt ở cấp địa phương. Một số cơ quan có những hình thức triển khai khác nhau, có tác dụng như cảnh tỉnh, cảnh báo, nâng cao hơn tinh thần tự giác của cán bộ..., những cách thực hiện đó đều được hoan nghênh.

Theo TTXVN/Báo Tin tức