Công văn của UBND tỉnh: Tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh làm việc tại tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 4581/UBND-VXNV, ngày 21 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh làm việc tại tỉnh.