Tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị năm 2020

Từ ngày 30-11 đến 1-12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị năm 2020.

Tham gia tập huấn có trên 150 học viên là nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh và huyện, thành phố; nữ lãnh đạo, cán bộ quản lý của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các phòng, ban cấp huyện và thành phố . Trong 2 ngày các học viên được trang bị một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kỹ năng mềm cần thiết cho nữ đại biểu HĐND và nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo; kỹ năng cân bằng cuộc sống và công việc; công tác chuẩn bị hội nghị tiếp xúc cử tri; kỹ năng xây dựng và trình bày chương trình hành động; thảo luận nhóm và cùng chia sẻ kinh nghiệm…Thông qua lớp tập huấn sẽ bổ sung, nâng cao kiến thức về giới, bình đẳng giới; đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết để đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý điều hành hiệu quả các hoạt động tại cơ quan, đơn vị, nhất là phát huy tốt vai trò của nữ giới, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị năm 2020.