Lớp tập huấn xây dựng mô hình trường học hạnh phúc

Ngày 25-11, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp tập huấn xây dựng mô hình trường học hạnh phúc năm 2020 cho trên 60 cán bộ quản lý cấp THPT trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được học tập, bồi dưỡng các nội dung: Khái niệm về giáo dục tích cực, những triết lý cơ bản của giáo dục tích cực, các yếu tố cần xây dựng trong mô hình trường học hạnh phúc, các chiến lược cụ thể trong xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, một số kỹ thuật để gia tăng sự hạnh phúc trong trường học cho các đối tượng khác nhau…

Cán bộ, học viên tham dự Lễ Khai giảng lớp tập huấn xây dựng mô hình trường học hạnh phúc năm 2020.