Họp công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Ngày 19-10, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có lãnh đạo các huyện, thành phố, sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo các địa phương, sở, ngành báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị phục vụ đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, sở, ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm rà soát, kiểm tra chặt chẽ, tập trung hoàn thành tốt các công việc phục vụ để Đại hội diễn ra thông suốt, an toàn, thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong đó lưu ý các địa phương, sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cờ, hoa, vệ sinh môi trường, triển lãm, trưng bày sản phẩm đặc thù của địa phương; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho đại biểu khi tham dự Đại hội… Tiểu ban phục vụ Đại hội chỉ đạo việc trang trí, bảo đảm các điều kiện cho các đại biểu tham dự, cũng như các bộ phận khác: Phóng viên, báo chí tác nghiệp tại hội trường diễn ra Đại hội. Đặc biệt các địa phương cần nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc phát sinh bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội; phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, các tầng lớp nhân dân… tạo không khí phấn khởi, khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.