Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm, chúc mừng Lễ hội Katê - năm 2020

Nhân dịp Lễ hội Katê - năm 2020, ngày 15-10, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã đến thăm, chúc mừng gia đình các cá nhân tiêu biểu đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Đến thăm gia đình ông Thiết Ngữ, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; gia đình ông Trượng Ngọc Anh, nguyên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và gia đình bà Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các gia đình hưởng mùa Katê lành mạnh, vui tươi; đồng thời mong muốn các cá nhân và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vân động đồng bào Chăm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm,
tặng quà chúc mừng cho gia đình bà Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh thăm,
tặng quà chúc mừng cho gia đình ông Thiết Ngữ, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.