Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

Trong những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai các cuộc vận động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước đây và nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ và tổ chức thành viên các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả, bằng những nội dung cụ thể, nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như: Phong trào xoay vòng vốn tiết kiệm để phát triển kinh tế gia đình, toàn tỉnh đã đóng góp hơn 48,5 tỷ đồng, hỗ trợ cho hộ nghèo vay không lấy lãi trên 3,8 tỷ đồng; giúp nhau vần đổi công trên 27.956 lượt ngày công lao động; tín chấp Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện vốn vay cho các hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế gia đình. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các chương trình an sinh xã hội cũng luôn được MTTQ các cấp hưởng ứng tích cực và đạt kết quả thiết thực.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhiều địa phương trong tỉnh ngày càng đổi mới khang trang. Trong ảnh: Xã Nông thôn mới Phước Hữu (Ninh Phước). Ảnh: V.M

Trong đó, công tác xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, hỗ trợ người nghèo về nhà ở, phương tiện sản xuất, tạo động lực để người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên và là chương trình hành động của cả hệ thống MTTQ; được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo, phối hợp; được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia. Qua thống kê, trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận hơn 70 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa hơn 1 ngàn căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, với số tiền 31 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 976 nhà theo các Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg với số tiền trên 4,8 tỷ đồng; hỗ trợ quà tết, học sinh nghèo hiếu học, khó khăn đột xuất, với số tiền trên 18,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận và tổ chức thành viên các cấp đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tôn giáo ủng hộ trên 60 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho hàng ngàn hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở, mua sắm phương tiện sản xuất, phương tiện đi lại và dụng cụ học tập cho học sinh, khắc phục khó khăn trong cuộc sống... Từ những hoạt động thiết thực và hiệu quả trên, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân mỗi năm 2%, đến năm 2019 còn 8,34% hộ nghèo và 9,17% hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo mới đa chiều).

Điểm đáng ghi nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện Đề án 406/ĐA về “Hỗ trợ đồng bào Bác Ái giảm nghèo bền vững” và các chương trình hỗ trợ bò giống sinh sản giúp đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh. Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án, đến nay đã vận động, tiếp nhận 19 tỷ đồng mua 1.000 con bò cái giống hỗ trợ cho 750 hộ nghèo; tổ chức tập huấn kỹ thuật giúp cho đồng bào nắm bắt được kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân vươn lên trong cuộc sống, giúp cho các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” MTTQ và tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công; vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia chăm lo, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ủng hộ gần 3,7 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 358 nhà “Tình nghĩa”, trên 6.529 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công được nhiều đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhận đỡ đầu, phụng dưỡng...

Các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mua bán người, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…được MTTQ và tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan có liên quan triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tập quán của từng dân tộc, địa phương. Tranh thủ các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản có hiệu quả tại cộng đồng dân cư, tiêu biểu như các mô hình “Xứ đạo bình yên”, “ Xã lành mạnh, thôn an toàn về an ninh trật tự và an toàn giao thông”, “Vùng đồng bào Công giáo an toàn về an ninh trật tự”, “Tộc họ tự quản về an ninh trật tự và an toàn giao thông”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Thắp sáng đường quê”...góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương...

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu khối thi đua Mặt trận-Đoàn thể tỉnh (năm 2018); công nhận Tập thể Lao động xuất sắc (năm 2019) và 3 năm liền được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; được đề nghị khen thưởng điển hình tiên tiến tiêu biểu trong giai đoạn 2016-2020, tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII-năm 2020.