Thuận Bắc: Tạo động lực phát triển các ngành kinh tế chủ lực

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Thuận Bắc đã linh hoạt đề ra các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển các ngành kinh tế chủ lực, theo đó nhiều dự án quy mô lớn đã và đang được đầu tư, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công nghiệp tạo bứt phá

Nhiệm kỳ qua, huyện Thuận Bắc đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26-10-2016 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp giai đoạn 2016-2020 tạo chuyển biến tích cực. Trong đó, trọng tâm là thực hiện 2 nhiệm vụ về công nghiệp chế biến và phát triển năng lượng tái tạo. Những tiềm năng, lợi thế của địa phương bước đầu được khai thác, giá trị sản xuất tăng bình quân 25,3%/năm, đóng góp vào tăng trưởng chung. Với quyết tâm phát triển mạnh công nghiệp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng, huyện đã tập trung phát triển ngành công nghiệp có lợi thế như: Chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản. Một số sản phẩm công nghiệp chế biến tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Cụ thể, Nhà máy Thạch rau câu Sơn Hải đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất thạch và nước rau câu; sản xuất đá xây dựng đạt 500.000 m3/năm; cát xây dựng 400.000 m3/năm; sản lượng xi măng đạt 250.000 tấn/năm.

Nông dân huyện Thuận Bắc thu hoạch lúa. Ảnh: V.M

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh là động lực quan trọng để thu hút nhiều nguồn lực đầu tư, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo và giao việc cụ thể cho các phòng, ban, xã thực hiện hiệu quả. Môi trường đầu tư cải thiện đáng kể, cùng với tác động lan tỏa từ các hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, đã tạo ra làn sóng đầu tư mới, nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và đăng ký đầu tư một số dự án có quy mô lớn lĩnh vực huyện có lợi thế. Bên cạnh đó, huyện quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc tạo điều kiện thuận lợi và tạo uy tín đối với các nhà đầu tư trên các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Trong 5 năm, huyện đã kêu gọi, thu hút 10 dự án đầu tư của các thành phần kinh tế, tổng vốn đăng ký trên 17.492 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực năng lượng tái tạo với 6 dự án. Tiềm năng, lợi thế mới về phát triển năng lượng tái tạo được đánh giá đúng mức và phát huy hiệu quả bước đầu. Đến nay, đã có 5 dự án hoàn thành đưa vào vận hành thương mại; trong đó, một số dự án đầu tư quy mô lớn đóng góp cho tăng trưởng chung, như: Điện gió Đầm Nại, Điện gió Trung Nam, Điện mặt trời Trung Nam, Điện mặt trời Xuân Thiện, với tổng công suất 550 MW, ước sản lượng điện thương phẩm khoảng 1,4 tỷ kWh/năm.

Hướng tới vùng trọng điểm về năng lượng tái tạo, du lịch phía Bắc của tỉnh

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Thuận Bắc tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Tập trung huy động tốt nhất mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện, nhất là thế mạnh về công nghiệp, du lịch, dịch vụ; phát triển kinh tế - xã hội đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn 5 năm trước, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng các ngành, lĩnh vực, sản phẩm và dịch vụ có lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng cao. Phấn đấu sản xuất các ngành tăng bình quân hàng năm 19-20%; trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 22-23%, thương mại - dịch vụ tăng 21-23%; đưa Thuận Bắc trở thành vùng trọng điểm năng lượng tái tạo, vùng trọng điểm về du lịch phía Bắc của tỉnh.

Đồng chí Lê Kim Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, cho biết: Để đạt được mục tiêu, trong nhiệm kỳ tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên cở sở xác định 2 ngành chủ lực là năng lượng sạch và công nghiệp chế biến làm động lực thúc đẩy tăng trưởng để chuyển nhanh cơ cấu kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh tế. Phối hợp cùng các sở, ngành tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng Khu công nghiệp Du Long. Hình thành các trung tâm bảo trì, bảo dưỡng điện gió, điện mặt trời và sản xuất các sản phẩm phụ trợ phục vụ ngành năng lượng tái tạo. Kêu gọi xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm với sản phẩm có lợi thế từ ngành chăn nuôi của địa phương như: Dê, cừu, heo đen, gà. Tranh thủ nguồn vốn khuyến công hỗ trợ nhân dân phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống gắn với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng.

Về mục tiêu đưa huyện trở thành vùng trọng điểm về du lịch phía Bắc của tỉnh, giải pháp huyện đề ra là khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển ngành thương mại - dịch vụ và du lịch. Tận dựng lợi thế các khu du lịch, đường ven biển và vùng giáp ranh với Tp. Cam Ranh (Khánh Hòa), đường vành đai phía Bắc và Khu công nghiệp Du Long, tập trung phát triển các ngành dịch vụ để hỗ trợ cho du lịch. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh về du lịch của huyện. Tập trung kêu gọi, khai thác có hiệu quả những lợi thế về du lịch, gắn kết phát triển du lịch sinh thái với du lịch văn hóa làng nghề. Hình thành các khu, điểm du lịch lớn như Khu du lịch Bình Tiên, Khu du lịch sinh thái cao cấp Núi Chúa. Tận dụng thế mạnh của địa hình, địa vật để phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá tại suối Tiên, suối Kiền Kiền, Ba Hồ; du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và văn hóa Raglai; vùng Sông Trâu và bình nguyên Ba Chi - Mai Trai (xã Phước Chiến), cụm di tích tháp Hòa Lai…

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được nhiều kết quả đó là nhờ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và linh hoạt, tập trung xây dựng và thực hiện chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá của từng ngành, từng địa phương. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn được đề cao; phát huy được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tận tụy, sáng tạo, tư duy luôn đổi mới để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Những dấu ấn trong nhiệm kỳ qua thể hiện được tầm nhìn và năng lực lãnh đạo của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành quả đạt được là đòn bẩy để xây dựng huyện Thuận Bắc phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong thời gian tới.