Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Phủ Hà

Ngày 4-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức điểm Lễ kỷ niệm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 tại phường Phủ Hà.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào TDBVANTQ phường Phủ Hà, trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an phường đã chủ động phối hợp với Mặt trận, đoàn thể; tham mưu cấp uỷ đảng, chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đặc biệt là đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản. Qua phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, từ đầu năm đến nay, nhân dân đã cung cấp 178 nguồn tin có giá trị giúp Công an phường điều tra làm rõ 4/5 vụ phạm pháp hình sự, 16/20 vụ việc vi phạm hành chính về trật tự, an toàn xã hội và hàng chục vụ vi phạm khác. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự phát huy hiệu quả, mới nhất là mô hình “Camera an ninh” đã vận động nhân dân đóng góp 110 triệu đồng lắp đặt 18 Camera trên địa bàn các khu phố.

Lãnh đạo Tp Phan Rang-Tháp Chàm tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu
trong phong trào TDBVANTQ năm 2020 của phường Phủ Hà.

Trong thời gian tới, phường Phủ Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ BVANTQ; đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Thường xuyên bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ; động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào, hỗ trợ lực lượng Công an làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân và Chủ tịch UBND phường Phủ Hà đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2020. Sau Lễ kỷ niệm điểm tại phường Phủ Hà, các xã, phường còn lại của thành phố sẽ tuần tự tổ chức Ngày hội TDBVANTQ năm 2020.