Huyện Ninh Sơn ra mắt mô hình "Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự"

Tối ngày 28-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ninh Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện), tổ chức lễ ra mắt mô hình "Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự", tại Nhà máy Điện mặt trời CMX Renewable Energy Việt Nam, xã Mỹ Sơn.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo huyện đã thông qua quyết định thành lập, quy chế hoạt động mô hình "Doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự" gồm 12 thành viên. Để mô hình hoạt động hiệu quả, các thành viên tham gia mô hình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm; xây dựng Công ty an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và không có tệ nạn xã hội.

Đại diện các đơn vị và doanh nghiệp địa phương ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự.