Hoạt động của các sở, ngành

* Lực lượng vũ trang tỉnh vừa tổ chức làm công tác dân vận đợt I- năm 2020, với 1.000 cán bộ, chiến sĩ; dân quân tự vệ tham gia trên 2.000 ngày công lao động. Đã tổ chức trên địa bàn 22 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với kết quả: phát quang, tu bổ hơn 25,6 km đường giao thông nông thôn, trồng 230 cây xanh, tham gia lắp bóng điện chiếu sáng 2,6 km tuyến đường nông thôn, san lấp mặt bằng chống ngập cho 1 trạm y tế xã, nạo vét trên 7,5 km kênh mương nội đồng. Thăm hỏi, động viên và trao tặng 77 suất quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình nghèo, với tổng số tiền trên 29.200.000 đồng.

Cán bộ Lực lượng vũ trang tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Phước Bình (Bác Ái). Ảnh: Đức Anh.

* Từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp nhận 1.324 đơn thư khiếu nại, tố cáo; có 1.162 đơn đủ điều kiện xử lý. Trong đó, Ban Tiếp công dân-Nội chính tỉnh tiếp nhận và xử lý 436 đơn. Qua phân loại có 159 đơn (133 đơn khiếu nại, 26 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền. Qua thống kê, tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 133 đơn, đã giải quyết 117 đơn, đạt tỷ lệ 87,96%. Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là 26 đơn, đã giải quyết 23 đơn, đạt tỷ lệ 88,46%. Trong đó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 8/9 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 88,89%; giám đốc các sở, ngành giải quyết 4/5 đơn, đạt 80%; Chủ tịch UBND huyện, thành phố giải quyết 11 đơn, đạt 91,6%; còn tồn đọng 3 đơn chuyển sang kỳ sau.

* Trong tháng 7, huyện Thuận Nam đã tổ chức khám, chữa bệnh cho 6.314 lượt người; trong đó khám BHYT 5.923 lượt bệnh nhân, chiếm 93,8% (tuyến huyện 1.905 trường hợp, trạm Y tế các xã 4.409 trường hợp). Đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 1 cơ sở sản xuất, luỹ tiến đến nay có 71/87 cơ sở được cấp giấy đủ điều kiện, chiếm 81,6%. Đã tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 1 trường hợp, số tiền phạt 6.000.000 đồng; tập trung các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân trên địa bàn huyện, đến nay đạt 90,5%, vượt 0,5% kế hoạch.