Ninh Sơn: Chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy

Trong những năm qua, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và kiểm soát tệ nạn ma túy (MT) luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Ninh Sơn xem là một nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác hàng năm. Huyện Ninh Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn MT.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) huyện Ninh Sơn đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng chương trình hành động về phòng, chống tội phạm, phòng, chống MT; phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm, phòng chống MT phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; huy động các cấp, các ngành, đoàn thể tham gia, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm MT. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống MT được huyện gắn liền với các phong trào của các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân, tuyên truyền đến từng khu dân cư, thôn, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, đối tượng có nguy cơ cao về MT…Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng chống MT, tệ nạn MT, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh. Công tác phòng, chống MT, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện được gắn với việc đẩy mạnh công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn MT, mại dâm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn huyện theo sự chỉ đạo của cấp trên; tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và điều tra, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm, đối tượng hoạt động về MT trên địa bàn, đưa các đối tượng ra truy tố theo quy định của pháp luật. Vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về MT, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trên địa bàn. Với các giải pháp quyết liệt trên, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn MT trên địa bàn huyện đã chuyển biến tích cực. Nếu như năm 2018, 8/8 xã, thị trấn có MT; đến năm 2019, có 7/8 xã, thị trấn có MT (giảm 1 xã Ma Nới); năm 2019, Công an huyện đã phát hiện 5vụ /15 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua, sử dụng trái phép chất MT (giảm 5 vụ/15 đối tượng so với năm 2018.

Qua đánh giá, tình hình tội phạm MT trên địa bàn huyện được kiểm soát, tuy nhiên vẫn còn diễn biến có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ, nhiều đối tượng sau khi sử dụng MT đã không kiềm chế, kiểm soát được hành vi của mình, dễ phạm tội. Hiện nay trên địa bàn huyện có 116 đối tượng, trong đó có 15 đối tượng đang thực hiện cai nghiện MT; còn lại 101 đối tượng được theo dõi, quản lý giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng chí Hoàng Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, cho biết: Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng loại đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống MT gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới; phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống tệ nạn MT, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, những xã, thị trấn có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống TNXH. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, tập trung rà soát các điểm, tụ điểm, ổ nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất MT; kịp thời phát hiện, xử lý các điểm hoạt động tội phạm MT phức tạp, tình trạng sử dụng MT tổng hợp tại các nhà hàng, nhà nghỉ, quán karaoke; đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ các án đã khởi tố; thực hiện các biện pháp giáo dục, cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh thực hiện đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý”. Làm tốt công tác giải quyết người nghiện MT, công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, từng bước kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn MT ra khỏi địa bàn.

Riêng đối với công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, đồng chí Hoàng Lê Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, cho biết thêm: Trong tháng 6-2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã tiến hành giám sát tại huyện về tình hình công tác cai nghiện MT và quản lý sau cai nghiện MT từ năm 2018 đến này 30-5-2020. Bên những kết quả đạt được, huyện cũng đã kiến nghị đoàn giám sát nhiều nội dung, trong đó kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ chi phí cho đối tượng cai nghiện MT tại gia đình và cộng đồng ngoài các đối tượng ưu tiên. Xây dựng mô hình điểm về công tác cai nghiện vả quản lý sau cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và hướng dẫn cho các địa phương thực hiện…quá đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn MT.

* Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù thực hiện cách ly, giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên tình hình tội phạm, tệ nạn MT vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng thanh thiếu niên sử dụng MT tổng hợp trong các quán bar, karaoke, nhà trọ…diễn ra phức tạp; số đối tượng liên quan đến MT được phát hiện gia tăng. Toàn tỉnh hiện có 1.226 người liên quan đến MT tại 50/65 xã, phường, thị trấn, tăng 315 người, tăng 2 xã so với năm 2019. Công tác cai nghiện gặp nhiều khó khăn, người nghiện ngoài xã hội đang là nguyên nhân, điều kiện phát sinh nhiều loại tội phạm.

* Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện bắt giữ 43 vụ/73 đối tượng liên quan đến tội phạm MT (nhiều hơn 18 vụ/20 đối tượng so với cùng kỳ năm 2019). Tang vật thu giữ: 9,8997g heroine, 45 viên nén loại MDMA, 245,1859g MTTH… Lực lượng chức năng tiến hành khởi tố 38 vụ/49 bị can; kiểm tra 319 lượt cơ sở lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; phát hiện xử lý hành chính 181 đối tượng liên quan MT với số tiến hơn

131 triệu đồng.