Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy (TNMT) trên địa bàn Tp. phố Phan Rang-Tháp Chàm đã đạt được kết quả quan trọng.

Công tác phòng, chống tội phạm và TNMT và cai nghiện MT tại địa bàn thành phố được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đấu tranh, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện được ban hành. Thành phố đã phát động toàn dân tham gia vận động giúp đỡ, quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện MT tái hòa nhập cộng đồng. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không tệ nạn MT, mại dâm. UBND thành phố đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ thành phố. Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan và các địa phương đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 94/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện MT tại gia đình cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Lực lượng Công an đã tập trung đánh mạnh vào số đối tượng cầm đầu, số có tiền án, tiền sự, các đối tượng hoạt động phạm tội trong các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất MT; gọi hỏi, răn đe đi đôi với giáo dục thuyết phục số đối tượng sử dụng trái phép các chất MT nên đã ngăn chặn từng bước sự gia tăng phức tạp của tội phạm về MT, góp phần ổn định tình hình ANTT, phục vụ phát triển KT-XH ở địa phương. Trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Công an thành phố phát hiện và triệt phá 45 vụ án MT, bắt và khởi tố 45 bị can, hiện đang tiếp tục điều tra 7 vụ/10 bị can.

Song song công tác tuyên truyền, giáo dục tác hại MT, phòng ngừa TNMT tiếp tục được quan tâm chú trọng, đẩy mạnh thực hiện. UBND thành phố đã chỉ đạo lực lượng Công an thành phố, các ban ngành, đoàn thể tổ chức chính trị và UBND các xã, phường triển khai đồng bộ, thường xuyên liên tục, đa dạng về hình thức, phong phú nội dung tuyên truyền tập trung vào đối tượng có nguy cơ cao, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Nhìn chung công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống MT trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua tuyên truyền, những thông tin bổ ích về diễn biến tình hình TNMT, chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực phòng chống MT đã được truyền tải đến mọi người, qua đó giúp cho cán bộ, công viên chức, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ về MT và tác hại do MT gây ra, kỹ năng phòng ngừa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tội phạm, TNMT trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, số đối tượng MT không ngừng tăng lên. Nếu như 2018, trên địa bàn thành phố có 502 đối tượng MT; năm 2019 có 607 đối tượng; đến 6 tháng đầu năm 2020 có 684 đối tượng. Số vụ, số đối tượng phạm tội về MT bị phát hiện bắt giữ, xử lý tăng, án năm sau cao hơn năm trước. Số đối tượng sử dụng trái phép chất MT tập trung chủ yếu ở lứa tuổi thanh thiếu niên hư. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm MT ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh. Trước tình hình trên đặt ra cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNMT của các ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương ngày càng nặng nề hơn.

Đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết: Để công tác đấu tranh phòng, chống tôi phạm và TNMT có hiệu quả, thời gian đến Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ thành phố tiếp tục đẩy mạnh tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phối hợp nâng cao công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống MT nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng, chống MT, cai nghiện và quản lý sau cai. Đổi mới công tác tuyên truyền về MT. Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền. Tập trung vào tầng lớp thanh thiếu niên mới lớn, có nguy cơ cao đi đôi với tuyên truyền về tác hại và cách phòng, chống tác hại của các loại MT. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng phòng chống MT đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm MT. Tập trung với số đối tượng có tiền án, tiền sự về MT; số cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất MT nhằm hạn chế, ngăn chặn nguồn MT từ các nơi khác thẩm lậu vào địa phương. Lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện MT vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, động viên gia đình, người nghiện tự nguyện chọn hình thức cai nghiện tự nguyện theo quy định của pháp luật, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn cơ sở trong việc quản lý người sau cai nghiện, tạo điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ việc làm để họ ổn định cuộc sống.

* Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-HĐND về giám sát tình hình công tác cai nghiện MT và quản lý cai nghiện MT từ năm 2018 đến ngày 30-5-2020 trên địa bàn tỉnh; từ ngày 23 đến ngày 26-6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Sơn và Ninh Hải về nội dung trên. Thông qua đợt giám sát nhằm mục đích đánh giá những kết quả đạt được từ khâu chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; phân tích tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất nội dung cấp thiết, giải pháp cụ thể phù hợp với diễn biến tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ công tác cai nghiên MT và quản lý cai nghiện MT trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

* Thống kê từ năm 2018 đến tháng 5-2020, trên địa bàn huyện Ninh Hải có 110 đối tượng nghiện MT, trong đó 104 nam, 6 nữ; 100% đối tượng là thanh niên. Ngoại trừ xã Vĩnh Hải chưa phát hiện đối tượng nghiện MT, còn lại các xã, thị trấn đều có đối tượng MT. Từ năm 2018 đến nay, có 38 đối tượng nghiện MT thực hiện cai nghiện MT; có 22 người nghiện đã cai nghiện được MT; số người đã thực hiện cai nghiện MT nhưng tiếp tục tái nghiện là 11 người. X.B