Biển báo điểm dừng xe điện bị ngã

Trên tuyến đường Yên Ninh, ngay trước Khách sạn Tân Bình Minh, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) có biển báo điểm dừng xe điện đã bị ngã. Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông dễ quan sát biển báo và giữ mỹ quan đô thị.

Điểm dừng xe điện bị ngã.