Thông tin bạn đọc

Đường Trương Định thuộc phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm), có gắn biển báo cấm đổ rác nhưng người dân vẫn đổ rác thải xuống lòng kênh gây ô nhiễm nguồn nước, mất vệ sinh. Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục lỗi viết sai dấu trên biển báo, đồng thời có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan chung.