CÔNG AN TỈNH:

Phát động cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”

Công an tỉnh vừa tổ chức lễ phát động cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Đ/c Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự.

Đ/c Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chứng kiến lễ ký kết thi đua hưởng ứng
cuộc vận động của lực lượng công an tỉnh .

Tại lễ phát động, lãnh đạo các phòng ban, huyện, thành phố trực thuộc Công an tỉnh tổ chức ký kết thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” với những nội dung chính: tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết của các cấp ủy đảng; đồng thời quán triệt sâu sắc đến toàn CBCS Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về cuộc vận động. Từ đó, xây dựng kế hoạch chương trình cụ thể, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để thực hiện có hiệu quả ở từng đơn vị cũng như của từng CBCS. Gắn kết chặt chẽ nội dung phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính trong các lĩnh vực giải quyết các công việc có liên quan đến các tổ chức, công dân, chỉnh trang trụ sở tiếp dân, tiếp khách, các hòm thư góp ý tại trụ sở đơn vị. Từ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp và cán bộ cơ sở phải chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, chấp hành các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, chương trình, quy trình, quy chế công tác và xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Để cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo được sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, việc chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong lực lượng công an nhân dân phải gắn kết chặt chẽ với nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.