Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 24/3 đến ngày 30/3/2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Báo cáo nhanh số 79/BC-BCĐ, ngày 31-3-2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh về Công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 24/3 đến ngày 30/3/2020.