Tạm dừng hoạt động xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 1013/UBND-KTTH, ngày 31-3-2020 của UBND tỉnh về Tạm dừng hoạt động xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino.