Hội nghị Thường trực HĐND tỉnh tháng 12: Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa X

Ngày 11-12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tháng 12 để rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành.

Theo báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm của Thường trực HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X là kỳ họp tiếp tục đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”. Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ, đầy đủ, đảm bảo theo quy định pháp luật; từ việc xây dựng dự thảo nghị quyết đến công tác thẩm tra đều đúng quy trình, thủ tục. Công tác phối hợp tổ chức kỳ họp chặt chẽ, kịp thời; hoạt động phục vụ đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn và tiết kiệm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như: Nhiều nghị quyết hoàn thiện gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định; một số tờ trình của UBND tỉnh chưa đảm bảo chất lượng dẫn đến việc phải điều chỉnh sau khi thẩm tra hoặc xin gia hạn thời gian. Qua thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27-12.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 11 có sự tham gia tốt của các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành. Công tác tham mưu, tổng hợp, thẩm tra các dự thảo báo cáo kịp thời, đúng quy trình; công tác điều hành kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt; hoạt động chất vấn đúng quy định pháp luật. Rút kinh nghiệm từ kỳ họp, trong thời gian tới Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chỉ đạo các ban HĐND tỉnh giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã ban hành, có kế hoạch chủ động về thời gian. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành các quyết định để triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh và ban hành khung giá đất mới; tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, thảo luận, chất vấn với các Ban HĐND tỉnh.