Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở giai đoạn 2016 đến tháng 6-2019

(NTO) Ngày 18-11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở giai đoạn 2016 đến tháng 6-2019 và kết quả thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19-12-2016 của HĐND tỉnh về phát triển nhà ở đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2016 đến tháng 6-2019, công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, đã hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hạ tầng đô thị và khu dân cư nông thôn. Nhà ở nông thôn từng bước thực hiện xây dựng theo quy hoạch, hình thành các điểm dân cư nông thôn có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiết yếu, bảo đảm phù hợp mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình hỗ trợ về nhà ở từng bước triển khai, góp phần giải quyết nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực nông thôn, đảm bảo chất lượng, phù hợp với văn hóa từng vùng, miền và có khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND, đến thời điểm hiện nay, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 19,6 m2/sàn/người, trong đó đô thị đạt 24 m2/sàn/người, nông thôn đạt 17,2 m2/sàn/người; diện tích sàn nhà ở là 11.573.000 m2 sàn, đạt 110% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tính đến tháng 6-2019, toàn tỉnh có diện tích sàn nhà ở tăng thêm 2.461.329 m2 sàn/23.896 căn, đạt 82,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2020. Các khu đô thị, khu dân cư mới được hình thành với hạ tầng kỹ thuật tương đối hiện đại, xanh, sạch, đẹp; các dự án nhà ở xã hội đang triển khai, từng bước giải quyết một phần nhu cầu nhà ở dành cho các đối tượng xã hội.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận xét qua giám sát cho thấy các cấp đã triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở giai đoạn 2016 đến tháng 6-2019 đạt kết quả, đặc biệt đánh giá cao trong triển khai quy hoạch, xây dựng nhà ở đô thị. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn hạn chế, bất cập như công tác quản lý nhà nước chưa kịp thời, chưa đáp ứng nhu cầu nhà ở, đất ở của nhân dân. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp tăng cường quản lý nhà nước, tăng cường lãnh đạo của cấp ủy; rà soát lại chính sách, pháp luật hiện hành để phát triển nhà ở giai đoạn tới. Để đảm bảo nhà ở cho nhân dân, đề nghị UBND tỉnh đánh giá lại hiện trạng, có chương trình đề xuất thảo luận, tháo gỡ; có chương trình nhà ở, đất ở tái định cư khi giải phóng mặt bằng; xác định đơn giá đất giữa các khu vực và quan tâm đến nhà ở xã hội, nhà cho thuê, đồng thời chỉ đạo các ngành cập nhật, bổ sung hoàn thiện các số liệu báo cáo thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND.