Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngày 28-8, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3682/UBND-KTTH chấp thuận mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh là 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Thanh tra Chi cục Thú y tỉnh kiểm tra hồ sơ vận chuyển heo tại trạm kiểm dịch Cà Ná (Thuận Nam). Ảnh: Văn Nỷ

Đối tượng được hỗ trợ gồm: Cán bộ thú y và những người tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch để thực hiện kiểm tra tình hình dịch tễ, kiểm soát tình hình chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn; công tác tiêu hủy gia súc, gia cầm; phun hóa chất khử trùng tiêu độc và phục vụ tại các chốt kiểm dịch.

Thời gian thực hiện hỗ trợ kể từ ngày ban hành văn bản và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-12-2019.