Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 23-8, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ về nuôi con nuôi.

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ về nuôi con nuôi. Ảnh: M.Dung

Tham dự hội nghị có hơn 70 đại biểu là đội ngũ công chức làm công tác nuôi con nuôi, các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ so với Nghị định 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Nuôi con nuôi; một số lưu ý khi thực hiện nuôi con nuôi… Nghị định số 24/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25-4-2019.

* Huyện Ninh Phước vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dụng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2019- 2020. Theo đó, huyện đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 các xã: Phước Sơn, Phước Vinh, Phước Hậu, Phước Thuận, Phước Thái đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 3 xã còn lại phấn đấu đạt từ 7 đến 10 tiêu chí xã NTM nâng cao và xây dựng mỗi xã có ít nhất 1 thôn NTM kiểu mẫu.