Giải pháp chăm sóc đàn gia súc trong mùa khô hạn

Vào mùa khô hạn nguồn thức ăn, nước uống cho gia súc giảm, chất lượng kém, do đó gia súc sẽ thiếu ăn dẫn đến suy yếu, bệnh tật chết.

Tùy theo nguồn thức ăn, nước uống sẵn có của gia đình, tình hình sức khỏe đàn gia súc và nguồn tài chính của gia đình, chúng tôi khuyến cáo đến người chăn nuôi một số giải pháp sau:

Giảm số lượng đầu con gia súc trong đàn bằng cách loại thải bớt những con già yếu, sinh sản kém. Chuyển đàn đến vùng khác ít chịu ảnh hưởng khô hạn.

Nông dân xã Phước Thuận (Ninh Phước) dự trữ thức ăn cho gia súc. Ảnh: Văn Nỷ

Cai sữa sớm: Vào mùa khô hạn sản lượng, chất lượng sữa của gia súc mẹ giảm do đó nếu cứ để bê con bú theo nhu cầu sẽ làm hao mòn sức khỏe con mẹ vì vậy việc cai sữa, và tập ăn sớm cho bê con là việc cần thiết, tuy nhiên không nên cai sữa cho bê con dưới 3 tháng tuổi.

Chia nhỏ đàn: Có thể tách đàn theo nhóm để chăn thả và nuôi dưỡng, những gia súc khỏe cho vào 1 nhóm để chăn thả vùng ít thức ăn nhất, ưu tiên vùng có thức ăn nước uống cho gia súc chữa và con non.

Tẩy giun sán: Nên tẩy giun sán cho đàn gia súc trước khi vào mùa khô hạn.

Nguồn thức ăn dự trữ: Thức ăn luôn là giải pháp ưu tiên hàng đầu, người chăn nuôi có thể dùng biện pháp ủ rơm ure, ủ chua cỏ, thân cây bắp, chế biến cỏ khô, đây là nguồn thức ăn có thể để dành cho gia súc ăn dần qua mùa khô; chú ý trữ nguồn nước sạch cho gia súc. Ngoài ra cần phải bổ sung tảng liếm cung cấp khoáng chất và vitamin thiết yếu cho gia súc.