Ngân hàng Chính sách xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh phối hợp với UBND các cấp và 4 tổ chức Hội nhận ủy thác là Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Hội Phụ nữ triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đến tận từng địa bàn.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tham mưu cho Đảng ủy các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở; chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp phối hợp giúp đỡ hộ vay cách thức làm ăn để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả nhất, nhờ đó hoạt động tín dụng của NHCSXH tỉnh không ngường tăng trưởng.

Ông Hoàng Liên Sơn, Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Nhờ thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp, đến thời điểm 31-5-2019, tổng nguồn vốn tín dụng đơn vị thực hiện đạt 2.123,7 tỷ đồng, tăng 107,861 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động đạt 193,585 tỷ đồng, tăng 3,791 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 21,629 tỷ đồng so với đầu năm. Trong số này, tiền gửi của các tổ chức, cá nhân đạt trên 107,7 tỷ đồng, tăng 15,137 tỷ đồng so với đầu năm; tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn 85,816 tỷ đồng, chiếm 4,06% so với tổng dư nợ, tăng 1,736 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 6,492 tỷ đồng so với đầu năm. Đối với nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương, đến cuối tháng 5-2019 đạt 44,888 tỷ đồng, tăng 6,8 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó: Vốn từ ngân sách UBND tỉnh chuyển sang 5 tỷ đồng; các huyện, thành phố như: Thuận Bắc đã chuyển 250 triệu đồng; Thuận Nam đã chuyển 300 triệu đồng; Ninh Phước chuyển 300 triệu đồng; Ninh Hải chuyển 300 triệu đồng; Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đã chuyển 300 triệu đồng; Bác Ái chuyển 150 triệu đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch; riêng huyện Ninh Sơn chuyển 200 triệu đồng, hoàn thành 66,67% kế hoạch giao.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Thuận Nam giải quyết nhanh hồ sơ vay vốn cho người dân xã Cà Ná. Ảnh: Văn Nỷ

Hiện nay, NHCSXH tỉnh đang triển khai 15 chương trình tín dụng cho vay ưu đãi. Trong tháng 5, doanh số cho vay của đơn vị đạt 33,6 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 35,5 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ đến 31-5-2019 đạt 2.115,7 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 98,3% kế hoạch; tỷ lệ tăng trưởng so với dư nợ đạt 5,1%; tỷ lệ hoàn thành tăng trưởng chỉ tiêu tín dụng được giao đạt 83,8%. Qua đánh giá của NHCSXH tỉnh cho thấy, các chương trình tín dụng cho vay đến nay đều phát huy hiệu quả, riêng trong tháng 5-2019, cho vay 3 chương trình: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đạt trên 1.279 tỷ đồng, tăng 60,9 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 60,5% trên tổng dư nợ. Cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt dư nợ 274,2 tỷ đồng, tăng 29,7 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 12,9% trên tổng dư nợ. Cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường dư nợ đạt trên 120 tỷ đồng, tăng 9,4 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 5,7% trên tổng dư nợ. Cho vay học sinh sinh viên đạt trên 210,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,9% tổng dư nợ. Cho vay chương trình giải quyết việc làm đạt 74,4 tỷ đồng, tăng 541 triệu đồng so với tháng trước, giảm 481 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 3,5% trên tổng dư nợ. Cho vay nâng mức theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT, trong tháng 5 phát sinh 5 món/390 triệu đồng. Tính đến cuối tháng 5-2019, toàn chi nhánh thực hiện cho vay mức trên 50 triệu có 72 hộ với số tiền 4,796 tỷ đồng, gồm: Ninh Phước 4 món/290 triệu đồng; Ninh Sơn 30 hộ/1,959 tỷ đồng; Thuận Bắc 1 hộ/60 triệu đồng; Thuận Nam 3 hộ/280 triệu đồng; Bác Ái 34 hộ/2,207 tỷ đồng; món vay cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất là 55 triệu đồng.

Theo NHCSXH tỉnh, so với chỉ tiêu được giao, nguồn vốn cho vay hiện còn tồn 37 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ Trung ương còn 26,6 tỷ đồng; nguồn vốn từ địa phương còn 10,4 tỷ đồng. Riêng cho vay 3 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo còn tồn 2,3 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn còn tồn 292 triệu đồng; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường còn tồn 851 triệu đồng; cho vay chương trình giải quyết việc làm còn tồn 4,2 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra, từ nay đến cuối năm, NHCSXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo Phòng giao dịch các huyện phối hợp Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp và 4 hội, đoàn thể nhận ủy thác phát huy vai trò tham mưu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết các chương trình tín dụng đến đúng đối tượng được thụ hưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và triển khai biện pháp thu hồi nợ, nhất là các địa phương có nợ quá hạn cao. Trước mắt, trong tháng 6 tham mưu tổng hợp, trình hồ sơ xử lý nợ rủi ro đợt II-2019; đôn đốc các đơn vị phân tích nợ hết hạn khoanh theo Quyết định số 892/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp gửi Trung ương theo quy định. Tiếp tục phối hợp với Phòng Giao dịch Thuận Bắc bố trí thời gian, xây dựng chương trình, báo cáo, tham mưu Ban Giám đốc kế hoạch tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên đề tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Thuận Bắc. Tiếp tục thực hiện kịp thời công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh và các huyện, thành phố triển khai, chỉ đạo tốt các hoạt động liên quan đến tín dụng chính sách xã hội. Thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều; cung cấp các số liệu, tình hình hoạt động của hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp nhằm phối hợp, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác.