TP Hồ Chí Minh khuyến khích sinh thêm con nhằm đảm bảo nguồn nhân lực

TP Hồ Chí Minh cần khuyến khích, vận động người dân tăng tỷ suất sinh thay thế như thưởng bằng tiền mặt khi sinh con thứ hai; thăm hỏi, động viên phụ nữ khi sinh thêm con, hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính liên quan đến sinh đẻ…

Đó là gợi ý của Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khi đánh giá về công tác dân số của TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh là địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước với trên 3.900 người/km2. Ảnh: Mạnh Linh

"Việc duy trì tỷ suất sinh thay thế đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với nguồn nhân lực của đất nước, nó giúp gia đình ổn định, phát triển dân số bền vững và tạo nên cơ cấu dân số vàng. Hiện nay, trong hai mục tiêu quan trọng nhất của chính sách dân số là duy trì tỷ suất sinh thay thế và khắc phục mất cân bằng giới tính khi sinh. TP Hồ Chí Minh đã làm tốt mục tiêu mất cân bằng giới tính nhưng sắp tới cần kéo tỷ suất sinh tăng trở lại là 2 con/phụ nữ. Theo đó, TP Hồ Chí Minh cần khuyến khích, vận động người dân tăng tỷ suất sinh thay thế như: Thưởng bằng tiền mặt khi sinh con thứ hai, khuyến khích thăm hỏi, động viên phụ nữ khi sinh thêm con, hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính liên quan đến sinh đẻ… Tất cả vì mục tiêu ổn định dân số, tránh rơi vào tình trạng già hóa dân số mà không có thế hệ trẻ thay thế”, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nói.

Với nhiều năm làm Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về dân số kế hoạch gia đình, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Miền Bắc những năm 60, một phụ nữ trung bình có 6 con, đến những năm 80 còn 3 con. Từ 2005 đến nay, bình quân một phụ nữ có 2 con, nghĩa là tỷ suất sinh đạt từ 1,8-2 con/phụ nữ. Tuy nhiên, hơn 14 năm qua, TP Hồ Chí Minh không tăng tỷ suất sinh thay thế và đang là địa phương có tỷ suất sinh thay thế thấp nhất cả nước, chỉ 1,46 con/phụ nữ. Nếu kéo dài tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của cả nước.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản... nhiều năm liền phụ nữ không sinh đủ hai con đã dẫn đến khủng hoảng thiếu lao động trầm trọng. Tại Nhật Bản, sau 50 năm duy trì tỷ suất sinh thấp dưới 2 con/phụ nữ nên dân số đã giảm hơn 40 triệu người.

Theo đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025 được Chính phủ phê duyệt, dự báo quy mô dân số đến năm 2025 của TP Hồ Chí Minh đạt mức 10 triệu người. Hiện nay, TP Hồ Chí Minh có dân số cao nhất nước với 8,64 triệu người (80% dân số thành thị) và cũng là địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước với trên 3.900 người/km2. Mặc dù con số thống kê là hơn 8,64 triệu người, nhưng số người thường xuyên sinh sống và làm việc trên địa bàn hiện lên đến khoảng 13 triệu người, chủ yếu là dân nhập cư.

Theo TTXVN/Báo Tin tức