Hơn 500 học sinh dự thi vào lớp 10, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Ngày 3-6, Hội đồng coi thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục tổ chức cho 512 thí sinh thi các môn chuyên vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Năm nay, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tuyển 215 học sinh vào 8 lớp chuyên và không chuyên. Tổng số nguyện vọng (NV) 1 và 2 vào các lớp chuyên 667 NV; trong đó, lớp chuyên Toán có 138 NV, Lý 63 NV, Hóa 86 NV, Tin 48 NV, Ngữ văn 120 NV, tiếng Anh 181 NV, Sinh học 31 NV.

Các thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Sáng ngày 3-6, thí sinh dự thi các môn chuyên: Ngữ văn, Toán, thời gian làm bài mỗi môn 120 phút; Hóa học, thời gian làm bài 90 phút. Buổi chiều thí sinh dự thi 3 môn chuyên, gồm: Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh, thời gian làm bài mỗi môn 120 phút. Thầy giáo Phạm Văn Phú, Chủ tịch Hội đồng coi thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho biết: Trong ngày thi môn chuyên, toàn Hội đồng vắng 6 thí sinh. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.