Tập huấn mô hình nuôi gà thả vườn

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Thanh niên nông thôn-Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn vừa tổ chức tập huấn mô hình nuôi gà thả vườn cho 15 hộ là thanh niên xã Phước Đại (Bác Ái).

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên đã hướng dẫn các kỹ thuật về làm chuồng trại; giới thiệu thiết bị, dụng cụ để nuôi gà; kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho gà... Đồng thời xét chọn các hộ tham gia mô hình chăn nuôi 3.000 con gà thả vườn do Trung tâm Hỗ trợ phát triển Thanh niên nông thôn-Trung ương Đoàn hỗ trợ.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các hộ dân là thanh niên nâng cao kiến thức và ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào chăn nuôi gà thả vườn, mang lại hiệu quả kinh tế, giúp ổn định cuộc sống gia đình.