Linh thiêng Trường Sa !

Linh thiêng Trường Sa, linh thiêng Việt Nam

Đảo nhỏ tiền tiêu nơi tuyến đầu Tổ quốc

Cha ông ta đã dày công dựng nước

Thế hệ Hồ Chí Minh tiếp bước anh hùng.

Trường Sa căng mình như một cánh cung

Sẳn sàng hy sinh vì chủ quyền biển đảo

Trong gian khó vẫn sáng ngời ý chí

Lá chắn trung thành gìn giữ Biển Đông.

Trường Sa thân yêu đang ngày đêm đổi mới

Vang tiếng trẻ thơ xen lẫn tiếng chuông chùa

Những người lính vững vàng nơi đầu sóng

Từ khắp mọi miền hội tụ về đây.

Trường Sa linh thiêng mang dáng hình Tổ quốc

Dòng máu Lạc Hồng luôn chảy trong tim

Đất nước vững bền có Trường Sa chắn sóng

Linh thiêng Trường Sa, linh thiêng Việt Nam.