Nỗi nhớ mùa hè

Hè về rộn tiếng ve

Xôn xao nắng hàng me

Ôn cuộc đời dâu bể

Trăng lên lùa cành tre

Em nghe chăng tình quê

Thoảng thơm đồng hương lúa

Kẽo kẹt võng đung đưa

Phượng hồng xòe cánh lửa

Ngồi kể chuyện ngày xưa

Bằng lăng màu tím biếc

Nhuộm mắt em ngây thơ

Kỷ niệm đầy cuốn sổ

Lưu bút tuổi học trò

Ngày mai mình chia xa

Chở thơ vào cõi lạ

Vút bay cong cánh điều

Ngọn gió nào ngọt ngào

Kết tinh thành tình yêu

Ôi mùa hè ảo điệu

Tuổi học trò – thương yêu.