Thi tuyển chức danh Trưởng, Phó ban và tương đương Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghệp tỉnh

Ngày 25-5,Tỉnh ủy tổ chức Kỳ thi tuyển chức danh Trưởng, Phó ban và tương đương Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghệp tỉnh. Đồng chí Kiều Văn Bê, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đến dự.

Kỳ thi tuyển có 8 thí sinh tham gia đủ các tiêu chuẩn chung của cán bộ, đảng viên và tiêu chuẩn về chức danh như: Trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học. Các thí sinh thi tuyển vào các chức danh: Trưởng ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chánh Văn phòng. Nội dung thi tuyển gồm: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và tình hình công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối. Thi Viết và trình bày chương trình hành động về chức năng, nhiệm vụ của vị trí chức danh dự tuyển; những phẩm chất, năng lực cần thiết để đảm nhận chức danh dự tuyển; kế hoạch của cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nếu trúng tuyển và bổ nhiệm vào chức danh dự tuyển…

Đồng chí Kiều Văn Bê, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu tại kỳ thi tuyển.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Kiều Văn Bê, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển đánh giá cao công tác tổ chức thi tuyển các chức danh được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, nội quy, quy chế thi tuyển, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các đồng chí trong Hội đồng thi tuyển đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm, khách quan. Các thí sinh dự tuyển thể hiện tốt kiến thức, am hiểu và đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từng vị trí chức danh dự tuyển. Kết quả, Hội đồng thi tuyển sẽ xét chọn 7 thí sinh có điểm số cao nhất đối với từng chức danh dự tuyển, làm cơ sở để xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan-doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.